Black Jack - výrazy

 Black Jack
- původně 21 bodů dosažených pomocí esa a černého kluka. Dnes již však jakoukoliv kombinací esa a další karty s hodnotou 10

Break
- počet bodů nad 21

Bust
- dosáhnout počtu bodů 21

Hard hand
- součet, kdy se eso počítá za jedna (10 + 7 + eso = 18)

Soft hand
- součet, kdy se eso počítá za jedenáct (eso + 7 = 18)

Hit
- vytáhnout další kartu.

Hole card
- dealerova skrytá karta

Natural
- list 21 s prvními dvěma kartami

Stand off
- stejný bodový stav s dealerem

Up card
- dealerova odkrytá karta

Surrender Black Jack
- pokud má hráč špatný výchozí list, můlže se vzdát poloviny sázky. S listem se dál nehraje a dealer inkasuje polovinu sázky. Surrender však nelze použít, pokud má dealer první kartu eso. Zda je surrender povolen nebo ne záleží na konkrétním kasínu.

 

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024