K čemu lze využít Party Casino?

• promo akce pro vaše výrobky 

  (hry o ceny – o výrobky)

 

• přilákání pozornosti např. návštěvníků výstav, obchodních center apod. 

  (hry o dárkové předměty vystavovatele, slevové poukazy, vouchery)

 

• zpestření kontraktačních výstav

  (zviditelnění výstavních stánků)

 

• zvýšení návštěvnosti restaurací a klubů

  (hry o drinky, večeře, vstupenky, láhve vína apod.)

 

• vytvoření reklamních spotů, letáků, billboardů

 

• posílení týmového ducha

 

• stmelování kolektivu

 

• navázání osobních neformálních vztahů

 

• posílení firemní kultury a loajality

 

… a další možnosti. 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024