Pokerové zkratky

Ace  eso, tzn. v pokeru nejvyšší nebo nejnižší karta
Ace-high kombinace bez párů, ale s esem jako nejvyšší kartou
Aces full  jedná se o výraz pro full house se třemi esy
All-in vsadit všechno 
All-in betje to sázka, kterou hráč provede se všemi svými zbývajícími žetony 
AMC "all my chips" - všechny moje žetony. Výraz, kdy hráč dává najevo, že hodlá vsadit všechny své žetony 
Ante jedná se o povinnou sázku před rozdáním karet. Nezapočítává se do sázek. 
Ante upvýzva od dealera, aby bylo vsazeno ante 
Badgebritský výraz pro BUTTON 
Bait menší sázka, jejíž cílem je vyprovokovat hráče k navýšení (raise) 
Bankrolljedná se o finanční obnos, který má hráč k dispozici 
Bet uskutečnit sázku, vsadit - sázka 
Big blind velká sázka tzv. na slepo 
Bird nezkušený hráč, kterého je pravděpodobně možné obehrát 
Blindpovinná sázka naslepo ještě před rozdáním karet 
Board společné otevřené karty na stole při hře Texas Hold´em a Omaha 
Bull hráč, který často zvyšuje sázky
Burn odstranit z balíčku zavřenou kartu před rozdáním - spálit kartu
Burn card spálená karta 
Bustbezvýznamná kombinace, kterou se ve finále nepodařilo  zlepšit
Button značka, kterou má před sebou hráč v pozici dealera
Buy-inminimální vstupní polatek do hry 
Buy the pot vsadit velkou částku jako prostředku na získání celého banku 
Check vyčkávat, nezvyšovat sázku
Check blind vyčkávat bez znalosti vlastních rozdaných karet
Check - raise vyčkávat a v dalším kole navýšit sázku, popř. navýšit ve stejném kole
Chip žeton
Chop it up rozdělit bank
Clubs kříže - barva karet
Community cards společné karty při hře Texas Hold´em nebo Omaha
Crying call nedobrovolné dorovnání sázky s vědomím, že asi máte špatné karty
Customerspoluhráč dorovnávající sázku 
Dead card karta, která byla byla náhodně odkryta a nemůže být již ve hře
Dead cards složené nebo odložené karty
Dealer osoba, která rozdává karty a řídí celou hru
Deck také pack - balíček karet
Diamonds káry - barva karet
Draw výměna karty nebo karet za nové, např. u Five Card Draw
Drop složit hru, také fold
End poslední pátá společná karta - river
Floormanmanažer herny, který dohlíží na provoz a rozhoduje sporné případy při hrách
Flopnázev pro první tři otevřené karty při hře Texas Hol´em nebo Omaha
Flushkombinace všech pěti karet stejné barvy
Foldvzdání se hry, složení všech karet
Full housekombinace trojice a dvojice
Gutshotkarty, která přišla na board a doplňuje vnitřek sekvence - postupky
Handsestava karet rozdané hráčům, celá hra od rozdání do vyložení
Heads uphra proti jednomu poslednímu hráči, jen dva hráči proti sobě
Heartssrdce
High rollerhráč, který hraje velké sázky
Hole cardszavřené karty hráče - položené lícem dolů, které ostatní hráči nevidí
Jack

karta hodnoty "kluk"

Kickerdoplňková karta hráče, která se nikam nehodí, ale doplňuje pět karet
Knock/rap poklepání rukou na stole (vyjádření pauzy - check) 
Lady karta hodnoty dáma
Little blind malá sázka naslepo 
Milker hráč, který  sázíjedině když má velmi dobré karty 
Misdeal špatné rozdání karet 
Monster velmi silná kombinace, která většinou vyhrává bank 
Muckodhozené karty - balíček karet, které již nejsou ve hře 
No limit game hra, kdy se může vsadit libovolné množství žetonů, které jsou k dispozici 
Nuts nejlepší možná kombinace ve hře 
Overcards karty, které mají vyšší hodnotu než flopové a hrané za účelem vytvoření kombinace
Pairdvě karty stejné hodnoty
Potbank (bez provize pro hernu)
Raisenavýšení sázky předchozího hráče
Re-buydokoupení žetonů při turnaji
Reraisedalší zvýšení sázky na předchozí navýšení hráče
River cardfinální (pátá) společná karta v Texas Hold´em Pokeru
Short stack malé množství žetonů
Showdownotevření-vyložení karet na konci při určování vítěze hry
Shufflemíchání karet
Side potdalší bank pro ostatní hráče, pokud je jeden hráč all-in
Slow playhrát silnou karetní kombinaci opatrně za účelem nalákání do hry
Spadespiky - listy, barva karet
Split potbank rozdělený mezi hráče
Stackžetony před hráčem na stole (v casinech se jedná o 20 žetonů)
Straddlenavýšení sázky naslepo ještě před rozdáním karet
String betnepovolená sázka, kdy hráč nevsadí všechny žetony najednou. Pokud hráč nedá jasně najevo např. zvýšení sázky, může být požádán, aby pouze dorovnal sázku.
Turnčtvrtá společná karty v Texas Hold´em Pokeru
Underaisenavýšení sázky nedostatečnou hodnotou, což je povoleno jen hráči, který jde do hry all-in
Worst handprohrávající kombinace karet

Created by Roman Kunert and his team | Powered by PublicMC | Supported by MediaMC | © 2005 - 2024