hlavička

Doc. PhDr.Dr.phil. LAURA JANÁČKOVÁ, CSc.

Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. je docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu 1.LF UK a VFN v Praze.
V Praze založila Institut partnerských vztahů a ve Všeobecné fakultní nemocnici oddělení somatopsychiky, kde se dlouhodobě věnuje onkologickým pacientům. Zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, především psychoonkologií, psychosomatikou, problematikou bolesti, lidských vztahu a sexuálního chování.
Publikovala desítky odborných i populárních článku, je samostatnou autorkou několika knih.

Created by Roman Kunert and his team | Powered by PublicMC | Supported by MediaMC | © 2005 - 2024