Pravidla her

Americká ruleta

Americká ruleta je kolo, které je složené ze dvou dílů. Jednoho statického – vnějšího v podobě velké mísy, a jednoho vnitřního - rotujícího disku. Na obvodu vnitřního rotujícího disku jsou vytvořeny přihrádky - jamky, každá má svoje číslo a je jich buď 37 nebo 38. To podle toho, zda má ruleta dvě nebo jen jednu nulu. V našem případě je to nula jen jedna, takže počet jamek je 37. Kulička se posílá po obvodu velké statické mísy proti směru rotace vnitřního disku a po dopadu do příslušné jamky jednoznačně označí výherní číslo pro danou hru. Krupiér toto číslo zřetelně označí tzv. dolly nebo markerem a zopakuje, spolu s oznámením jaká padla barva a zda je číslo sudé nebo liché  (např. 21 červená lichá).

Čísla na plátně (vyjma nuly) jsou rozdělena na červená a černá, sudá a lichá, malá a velká. Dále jsou ještě rozdělena na první, druhý a třetí tucet a první, druhý a třetí sloupec.
 

Cílem každé jednotlivé hry je co nejpřesněji, ještě před dopadem kuličky, určit buď přímo vítězné číslo nebo jeho barvu, jestli bude sudé či liché, velikost (hodnotu), event. v kterém tuctu  či sloupci se bude nacházet. A podle toho s jakou přesností toto číslo hráč určil se provádí výplata výher.
 

Tip na konkrétní číslo či nějakou jinou  možnost a variantu se provádí pomocí žetonů umístěných na plátno hracího stolu.
 

Žetony které nebyly umístěny správně na číslo které padlo nebo na nějakou z jeho variant prohrávají a krupiér si je vezme. Ostatní žetony jsou ponechány na svém místě a vypláceny v přesně stanoveném poměru. V případě že padne 0, prohrávají všechna čísla (vyjma žetonu event. vsazeného právě na 0).

 

Poměr vyplácení - sázka na: 

1 číslo - 35:1
2 čísla  - 17:1
3 čísla 11:1
4 čísla - 8:1
6 čísel - 5:1
tucet nebo sloupec - 2:1
barvu - 1:1
sudá a lichá - 1:1
velká a malá - 1:1

 

Poker

Pro hraní pokeru existují desítky různých variant a možností. V zásadě však platí, že až na drobné odchylky jsou pravidla v podstatě společná.

O pravidlech pokeru je možno obecně prohlásit, že:

 

vždy se hraje s balíčkem 52 karet, se čtyřmi barvami – kříže (clubs), káry (diamonds), srdce (hearts) a piky (spades). Hodnoty karet jsou – eso (Ace), král (King), královna (Queen) a kluk (Jack), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2

 

hra probíhá po směru hodinových ručiček

 

Start hry - první kolo sázek: Každá hra Five Card Draw pokeru začíná povinnými sázkami - ANTE. Poté je každému hráči u stolu postupně rozdáno pět karet - HOLE CARDS. Tyto karty ostatní hráči u stolu nevidí, vidí je vždy pouze ten hráč  kterému patří.

 

Pokračování hry - možnost výměny karet. Hráči, kteří nesložili karty - FOLD a zůstali tak ve hře, mají možnost výměny jedné nebo dvou karet ze své ruky za nové.  Výměny karet však nemusíte využít, jestliže máte již po prvním kole tak dobré karty, že cítíte možnost s nimi vyhrát. Následuje kolo sázek, kde hráči mají možnost vsadit - RAISE nebo složit karty - FOLD.

 

Vyložení karet - závěrečné kolo: Po ukončení sázek ukazují hráči své karty. Hráč, který vlastní lepší "výherní kombinaci" než dealer, vyhrává.

 

Při hraní pokeru v casinu nehrají hráči mezi sebou, ale každý proti dealerovi (to je ten člověk co rozdává). Pokud však ten nemá nic, vyplácí pouze povinného vkladu -  ANTE. Má-li však alespoň eso a krále, vyplácí hráčům dle stanoveného poměru.

 


Poměr vyplácení
 

Pár (pair, one pair – dvojice karet stejné hodnoty) 1x
Dva páry (two pair – dvě dvojice karet stejné hodnoty)  2x
Trojice (three of a kind – tři karty stejné hodnoty)    3x
Postupka (straight – pět po sobě jdoucích karet různé barvy) 4x
Barva (flush – pět karet stejné barvy různé hodnoty) 5x
Fulhaus (full house – trojice a dvojice) 7x
Poker (čtveřice karet stejné hodnoty)  20x
Postupka v barvě (straight flush - pět po sobě jdoucích karet stejné barvy) 50x
Královská barva (royal flush - postupka stejné barvy s esem) 100x

 

 

Pro zajímavost:

Statistika říká, že v pokeru lze při balíčku 52 karet ve čtyřech barvách sestavit 2 598 960 různých kombinací pěti karet. Pro představu lze uvést malý příklad: Pokud odehrajete každý den v roce 10 partií pokeru třeba po dobu 50 let, pak za tu dobu uvidíte 182 625 možností. Bohužel je to přesto jen 7% všech kombinací. A kolik z těchto kombinací může být královská barva (royal flush)? Jen 0,28!!

 

 

 

 

 

 

 

Texas Hold´em Poker

Cílem hry je výhra a to s co nejlepší "karetní variantou" neboli „listem“ a tím pádem získat bank, který se skládá ze sázek všech hráčů hrajících hru. Jestliže má na konci hry dva či více hráčů stejně silnou "karetní variantu", rozdělí se mezi ně bank rovným dílem.

Hru Texas Hold´em Poker může hrát současně (u jednoho stolu) 2 až 6 hráčů.

Hru Texas Hold´em Poker hrajeme následujícím způsobem:

1.
Hráč, který rozdává (v našem případě pro zjednodušení za tohoto hráče roli přebírá  dealer, tedy náš člověk) je vždy označen žetonem. Hráč nalevo od rozdávajícího hráče začíná hru vložením malé sázky (little  blind) a druhý hráč následující ve směru hodinových ručiček vkládá velkou sázku (big blind), která je vždy dvojnásobkem malé sázky. Rozdávající hráč se mění každé kolo a to vždy o jednoho ve směru hodinových ručiček. Žeton - DEALER - vždy ukazuje polohu rozdávajícího hráče. O to kdo rozdává či kdo vkládá malé sázky (little blind) nebo velké sázky (big blind) se nemusíte starat, to má na starosti náš dealer.

2.
Každému hráči jsou rozdány dvě základní karty (hole cards), které nikdo z ostatních hráčů nevidí.

3.
Následuje první kolo. V tom má první hráč nalevo od toho kdo dával velký vklad (big blind) následující možnosti:

- může zvýšit sázku (raise)
- může složit karty (fold)
- může dorovnat sázku (call)

Hráči se v tomto prvním kole nemohou zdržet sázky (check), protože je třeba minimálně dorovnat vklad. Jediný kdo se může v tomto prvním kole zdržet sázky (check) je ten hráč, který dával velký vklad (big blind).

4.
Následuje druhé kolo. V něm je nejdříve učiněn tzv. flop. Flop jsou tři společné karty, které jsou vyloženy na stůl a které vidí všichni hráči u stolu. Ti mohou následně využít jednu z možností dle toho, jak silnou "karetní kombinaci" mohou z těchto tří karet (flopu) a ze svých dvou karet na ruce (hole cards) složit:

- mohou zvýšit sázku (raise)
- mohou dorovnat sázku (call)
- mohou složit karty (fold)
- mohou se zdržet sázky (check)

 Zdržet sázky (check) se hráči nemohou, jestliže minimálně jeden hráč zvýší sázku (raise). Poté logicky mohou buď dorovnat (call), zvýšit (raise) nebo složit karty (fold).

5.
Ve třetím kole je vedle tří již známých společných karet (flop) rozdána čtvrtá společná karta (turn). Následuje další kolo sázek, které probíhá stejně jako v bodu 4.

6.
V posledním kole je rozdána pátá, poslední společná karta (river). Máme tedy na stole pět společných karet (community cards) a v ruce dvě základní karty (hole cards). Následuje poslední kolo sázek, tzn. stejný postup jako v bodě 4 a 5. Stále pamatujte, že Vaším cílem je vytvořit z pěti společných karet (které vidí všichni) a ze dvou vlastních karet které vidíte pouze vy sami) co nejlepší "karetní kombinaci", která je možná.

Hra pak může skončit dvěma způsoby. Buď jeden z hráčů svými vysokými sázkami donutí ostatní složit karty (fold) nebo na konci hry zůstane více hráčů. Ti pak vyloží karty a porovnávají své "karetní kombinace" (porovnává dealer). Vítěz (majitel nejlepší možné "karetní kombinace") získává bank.

Hráč může i zvýšit sázku tím způsobem, že vloží do hry veškerou svou hotovost (žetony). Tento způsob se potom nenazývá raise, ale all in. Pokud některý další hráč akceptuje jeho sázku, musí také vložit vše (all in).

 

 

 

Black Jack

Americká hra Black Jack je vlastně naše české Oko neboli Jednadvacet. Hráči však nehrají mezi sebou, ale proti dealerovi (tomu co rozdává). Jejich snahou je svými kartami dosáhnout součtu 21 nebo se mu alespoň co nejvíce přiblížit, aniž by byl tento součet překročen. Podstata hry tedy spočívá ve správném rozhodnutí a zvolení zda si vzít do celkového součtu ještě jednu kartu nebo nikoliv. 

Black Jack se hraje s pěti nebo šesti balíčky karet po 52 listech, tedy s 260 nebo 312 kartami.
Hodnota karet je následující:
král (King), dáma (Queen), kluk (Jack) a 10 = 10
hodnota dalších karet je souhlasná se zobrazeným číslem na kartě – 8 = 8, 5 = 5, 2 = 2 apod.
eso – může být buď 1 nebo 11, podle toho co považuje hráč za výhodnější

Každá hra začíná položením sázky do příslušného políčka před každým hráčem. Dealer před jednotlivé hráče položí kartu lícem nahoru a nakonec před sebe. Po té položí před prvního hráče kartu druhou rovněž lícem nahoru a on si zvolí, jestli chce ještě kartu další nebo zda se mu součet zdá již dostačující. Takto dealer pokračuje postupně k dalšímu a končí u sebe. Pokud má dealer součet karet 16, musí brát další kartu. Ale zároveň na součet 17 nesmí brát další kartu. Takže může být snadno tzv. přes nebo mít oproti hráčům součet malý. Pokud má někdo součet karet vyšší než 21 automaticky ihned prohrál. 

Nejvyšší možná kombinace je právě Black Jack, a to znamená součet 21 pouze ze dvou karet – tedy král, královna, kluk, desítka +eso. Tato kombinace se vyplácí v poměru 3:2, ale jen tehdy, pokud nemá Black Jack také dealer. Nutno poznamenat, že Black Jack nezná žádné „královské oko“ (dvě esa) tak jako u české hry. Dvě esa jsou prostě buď 2 nebo 12. Nic víc.

Ti hráči, kteří mají součet karet vyšší než dealer vyhrávají a ke své sázce dostávají od dealera jednonásobek toho co vsadili. Kdo má méně prohrál. Pokud je součet karet hráče a dealera  stejný, nikdo nevyhrál a vklad zůstává hráči dál k dispozici. Stane-li se, že je dealer „přes“, jsou vyplaceni všichni hráči, kteří nejsou také „přes“.
 

Možnosti hry

Double (zdvojení sázky)
Pokud mají první dvě karty hráče součet 9, 10 nebo 11 může hráč svůj vklad do hry zdvojnásobit, a to i v případě, že již vsadil maximální možnou sázku. Hráč však dostane již jen jednu kartu.

Split (rozdělení hry)
Pokud mají první dvě karty hráče stejnou hodnotu, může karty rozdělit a hrát dvě samostatné hry. Do druhé hry však musí hráč vsadit stejnou sázku jako do první hry. A to i v případě, že již vsadil maximální možnou sázku. Pro každou hru si pak hráč může vzít libovolný počet karet.
Pokud však hráč rozdělí dvě esa, dostane pak ke každému esu jen jednu kartu. V rozdělené hře rovněž nejde dosáhnou Black Jack.

Insurance (pojištění)
Pokud je první karta kterou dealer obdrží eso, může se hráč tzv. pojistit proti případné možnosti kombinace Black Jack ze strany dealera. Tzn., že vsadí polovinu svého vkladu na pojistku a získá-li dealer Black Jack, hráč dostane vyplacenou pojistku v poměru 2:1. V případě že dealer Black Jack nezíská, je pojistka prohrána.

Even Money (stejná výše)
V případě, že dealer má svojí první kartu eso a hráči přijde Black Jack, nemusí hráč riskovat to, že dealerovi přijde také Black Jack a tím pádem by hráč nic nevyhrál (ale ani neprohrál). Může přijmout tzv. Event Money, což znamená, že obdrží pouze polovinu výhry na Black Jack - ne tedy 2 : 1, ale jen 1 : 1.

Další možnosti
Jedno hrací pole může využívat jeden nebo max. tři hráči. Hodnota vkladu v jednom poli však nesmí být vyšší než maximum pro daný stůl. Hráč sedící proti poli je jeho majitelem. Všichni hráči, kteří hrají v poli jiného majitele jsou povinni se řídit rozhodnutím majitele. 

Není přípustné, aby proti majiteli pole byly vznášeny jakékoliv námitky nebo rady jak má hrát, zda vzít či nevzít další kartu, rozdělovat či zdvojnásobovat sázku apod. 

Party kostky

Party kostky je jednoduchá hra s jednoduchými pravidly. Hraje se třemi kostkami formou vložení do kelímku, zamíchání a vhození na konkrétní místo na hracím plátně – na jednu z dvou hvězd. 
Na hracím plátně jsou vyznačeny různé varianty součtu kostek, sudá nebo lichá, malá a velká hodnota, postupka, tři stejná čísla na vhozených kostkách apod. Vsazením na některou z těchto možností hráč předem odhaduje výsledek (nebo součet) na vhozených kostkách. Výhry jsou vypláceny v předem daném poměru, 1:1, 2:1 atd. Největší poměr výhry 100:1 je vsazením na tzv, „13“, což ovšem znamená, že kostky musí padnout s hodnotami 6+6+1.  
Hráči nehrají mezi sebou, ale vždy  proti krupiérovi.


Poměr vyplácení

13 100:1
součet hodnot 10:1
postupka 10:1
3 x X 10:1
kvadranty  2:1
sudá a lichá 1:1
malá a velká 1:1

 

 

 

 

Gotes (Plátýnko)

Pravidla pro hru Gotes jsou také poměrně jednoduchá. Na stole je položeno plátno (odtud název Plátýnko), na kterém je nalepena sada 32 mariášových karet. Druhou sadu karet má krupiér (v tomto případě spíše bankéř). Ten před každou hrou karty zamýchá a následně otáčí 3 x 2 karty a naposled jednu (sedmou) kartu. Hráči vsází na jednotlivé karty na plátně a podle toho v kolikátém vyložení bankéřových karet se jejich event. typ nachází jsou x-násobně vyplaceni. Typy, které netrefily vyloženou kartu bere bankéř.


Poměr vyplácení

První vyložení dvou karet    -      1:1
Druhé vyložení dvou karet    -      2:1
Třetí vyložení dvou karet     -      3:1
Čtvrté vyložení jedné karty      -    10:1

 

 

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2023