Poker

Pro hraní pokeru existují desítky různých variant a možností. V zásadě však platí, že až na drobné odchylky jsou pravidla v podstatě společná.

O pravidlech pokeru je možno obecně prohlásit, že:

 

vždy se hraje s balíčkem 52 karet, se čtyřmi barvami – kříže (clubs), káry (diamonds), srdce (hearts) a piky (spades). Hodnoty karet jsou – eso (Ace), král (King), královna (Queen) a kluk (Jack), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2

 

hra probíhá po směru hodinových ručiček

 

Start hry - první kolo sázek: Každá hra Five Card Draw pokeru začíná povinnými sázkami - ANTE. Poté je každému hráči u stolu postupně rozdáno pět karet - HOLE CARDS. Tyto karty ostatní hráči u stolu nevidí, vidí je vždy pouze ten hráč  kterému patří.

 

Pokračování hry - možnost výměny karet. Hráči, kteří nesložili karty - FOLD a zůstali tak ve hře, mají možnost výměny jedné nebo dvou karet ze své ruky za nové.  Výměny karet však nemusíte využít, jestliže máte již po prvním kole tak dobré karty, že cítíte možnost s nimi vyhrát. Následuje kolo sázek, kde hráči mají možnost vsadit - RAISE nebo složit karty - FOLD.

 

Vyložení karet - závěrečné kolo: Po ukončení sázek ukazují hráči své karty. Hráč, který vlastní lepší "výherní kombinaci" než dealer, vyhrává.

 

Při hraní pokeru v casinu nehrají hráči mezi sebou, ale každý proti dealerovi (to je ten člověk co rozdává). Pokud však ten nemá nic, vyplácí pouze povinného vkladu -  ANTE. Má-li však alespoň eso a krále, vyplácí hráčům dle stanoveného poměru.

 


Poměr vyplácení
 

Pár (pair, one pair – dvojice karet stejné hodnoty) 1x
Dva páry (two pair – dvě dvojice karet stejné hodnoty)  2x
Trojice (three of a kind – tři karty stejné hodnoty)    3x
Postupka (straight – pět po sobě jdoucích karet různé barvy) 4x
Barva (flush – pět karet stejné barvy různé hodnoty) 5x
Fulhaus (full house – trojice a dvojice) 7x
Poker (čtveřice karet stejné hodnoty)  20x
Postupka v barvě (straight flush - pět po sobě jdoucích karet stejné barvy) 50x
Královská barva (royal flush - postupka stejné barvy s esem) 100x

 

 

Pro zajímavost:

Statistika říká, že v pokeru lze při balíčku 52 karet ve čtyřech barvách sestavit 2 598 960 různých kombinací pěti karet. Pro představu lze uvést malý příklad: Pokud odehrajete každý den v roce 10 partií pokeru třeba po dobu 50 let, pak za tu dobu uvidíte 182 625 možností. Bohužel je to přesto jen 7% všech kombinací. A kolik z těchto kombinací může být královská barva (royal flush)? Jen 0,28!!

 

 

 

 

 

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2023