Texas Hold´em Poker

Cílem hry je výhra a to s co nejlepší "karetní variantou" neboli „listem“ a tím pádem získat bank, který se skládá ze sázek všech hráčů hrajících hru. Jestliže má na konci hry dva či více hráčů stejně silnou "karetní variantu", rozdělí se mezi ně bank rovným dílem.

Hru Texas Hold´em Poker může hrát současně (u jednoho stolu) 2 až 6 hráčů.

Hru Texas Hold´em Poker hrajeme následujícím způsobem:

1.
Hráč, který rozdává (v našem případě pro zjednodušení za tohoto hráče roli přebírá  dealer, tedy náš člověk) je vždy označen žetonem. Hráč nalevo od rozdávajícího hráče začíná hru vložením malé sázky (little  blind) a druhý hráč následující ve směru hodinových ručiček vkládá velkou sázku (big blind), která je vždy dvojnásobkem malé sázky. Rozdávající hráč se mění každé kolo a to vždy o jednoho ve směru hodinových ručiček. Žeton - DEALER - vždy ukazuje polohu rozdávajícího hráče. O to kdo rozdává či kdo vkládá malé sázky (little blind) nebo velké sázky (big blind) se nemusíte starat, to má na starosti náš dealer.

2.
Každému hráči jsou rozdány dvě základní karty (hole cards), které nikdo z ostatních hráčů nevidí.

3.
Následuje první kolo. V tom má první hráč nalevo od toho kdo dával velký vklad (big blind) následující možnosti:

- může zvýšit sázku (raise)
- může složit karty (fold)
- může dorovnat sázku (call)

Hráči se v tomto prvním kole nemohou zdržet sázky (check), protože je třeba minimálně dorovnat vklad. Jediný kdo se může v tomto prvním kole zdržet sázky (check) je ten hráč, který dával velký vklad (big blind).

4.
Následuje druhé kolo. V něm je nejdříve učiněn tzv. flop. Flop jsou tři společné karty, které jsou vyloženy na stůl a které vidí všichni hráči u stolu. Ti mohou následně využít jednu z možností dle toho, jak silnou "karetní kombinaci" mohou z těchto tří karet (flopu) a ze svých dvou karet na ruce (hole cards) složit:

- mohou zvýšit sázku (raise)
- mohou dorovnat sázku (call)
- mohou složit karty (fold)
- mohou se zdržet sázky (check)

 Zdržet sázky (check) se hráči nemohou, jestliže minimálně jeden hráč zvýší sázku (raise). Poté logicky mohou buď dorovnat (call), zvýšit (raise) nebo složit karty (fold).

5.
Ve třetím kole je vedle tří již známých společných karet (flop) rozdána čtvrtá společná karta (turn). Následuje další kolo sázek, které probíhá stejně jako v bodu 4.

6.
V posledním kole je rozdána pátá, poslední společná karta (river). Máme tedy na stole pět společných karet (community cards) a v ruce dvě základní karty (hole cards). Následuje poslední kolo sázek, tzn. stejný postup jako v bodě 4 a 5. Stále pamatujte, že Vaším cílem je vytvořit z pěti společných karet (které vidí všichni) a ze dvou vlastních karet které vidíte pouze vy sami) co nejlepší "karetní kombinaci", která je možná.

Hra pak může skončit dvěma způsoby. Buď jeden z hráčů svými vysokými sázkami donutí ostatní složit karty (fold) nebo na konci hry zůstane více hráčů. Ti pak vyloží karty a porovnávají své "karetní kombinace" (porovnává dealer). Vítěz (majitel nejlepší možné "karetní kombinace") získává bank.

Hráč může i zvýšit sázku tím způsobem, že vloží do hry veškerou svou hotovost (žetony). Tento způsob se potom nenazývá raise, ale all in. Pokud některý další hráč akceptuje jeho sázku, musí také vložit vše (all in).

 

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024